CGBLN series steam boiler

D - style, alternative fuels - fired steam boiler

  • Full water tubes combined with steam and water drums / Ống nước kết hợp ba lông hơi trên và ba lông nước dưới.

  • Multi-solid fuels stationary combustion / Đốt đa nhiên liệu rắn kiểu ghi tĩnh.

  • Stationary grate / Ghi tĩnh.

  • Manual fuel handling and feeding / Cấp nhiên liệu thủ công.

  • Manual ash removal / Thu hồi tro thủ công.

  • Natural water circulation / Tuần hoàn nước tự nhiên

  • Water tube furnace wall / Buồng lửa kiểu dàn ống nước

  • 3-pass smoke between drums / Lửa đi zic zắc 3 pass trong dàn đối lưu.

  • Steaming rate: 2,000 - 3,000 t/h / Năng suất sinh hơi 2.000 - 3.000 tấn hơi /giờ

  • Design pressure: up to 20 bar / Áp suất thiết kết: lên đến 20 bar 

Download Brochure 

090 471 36 06

©2018 BY DAICUONG THERMAL & MECHANICAL LIMITED COMPANY. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now