CGR series steam boiler

Hybrid smoke-water tubes, coal/biomass fired, stationary grate steam boiler

  • Hybrid smoke-water tube / Ống lửa - ống nước kết hợp

  • Multi-solid fuels fired / Đốt đa nhiên liệu rắn

  • Stationary grate / Ghi tĩnh

  • Manual feeding method / Cấp nhiên liệu thủ công

  • Manual ash removal / Thải tro thủ công

  • Natural water circulation / Tuần hoàn nước tự nhiên

  • Water tube furnace wall / Buồng lửa kiểu dàn ống nước

  • Boiler shell with Smoke tubes / Thân lò kiểu lửa đi trong ống

  • Steaming rate: 500 - 5000 t/h / Năng suất sinh hơi 500 - 5000 tấn hơi /giờ

  • Design pressure: up to 20 bar / Áp suất thiết kết: lên đến 20 bar 

Download Brochure 

090 471 36 06

©2018 BY DAICUONG THERMAL & MECHANICAL LIMITED COMPANY. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now